Terug naar hoofdindex

Nieuwtjes uit de visserijwereld - archiefpagina 6Knaloranje zeeduivel

Uitgerekend op de verjaardag van onze koningin werd er een uiterst zeldzame ORANJE ZEEDUIVEL bij ons aangevoerd.
Waarschijnlijk was hij verdwaald omdat oranje exemplaren alléén voorkomen in de Indische Oceaan. De vis heeft een lengte van 60 cm. en weegt 3 kilo. Hij werd gevangen onder de Ierse kust door de Zeebrugge 48 en aangevoerd en geveild op de veiling van Zeebrugge.
Er was veel belangstelling van het publiek, TV, radio en andere media.
De vis werd bereid door de chef-kok Teun Bakker van restaurant
"De Oude Toren" op Schiphol-Oost in het programma "Business Class" van Harry Mens

Klik op de foto om een vergroting te bekijken


Dit is de jonge kabeljauw Skrei

Skrei-koorts begonnen in Noorwegen

In Noorwegen breekt een soort koorts uit als de nieuwe Skrei wordt aangevoerd. De opwinding is net zo groot als bij ons met de Hollandse Nieuwe. De tongetjes van deze exclusieve kabeljauw zijn een ware delicatesse. Het is traditie dat kinderen de kabeljauwkop op een paal spietsen om gemakkelijk het tongetje te kunnen verwijderen. Deze tongetjes worden verkocht aan toprestaurants.

Skrei is een bijzondere winterkabeljauw. Skrei wordt in een korte, afgebakende periode en in een aangewezen viszone (rond de Lofoten) gevangen. De start van het visseizoen is afhankelijk van het moment waarop de Skrei in de viszone arriveert. De te vangen hoeveelheid  Skrei is sterk gelimiteerd en afgestemd op het jaarlijkse visbestand. Skrei wordt in de meeste gevallen gevangen met speciaal vistuig dat bestaat uit lijnen met haken waar aan aas is bevestigd. Door deze vangstmethode blijft de Skrei onbeschadigd. Skrei is een typisch seizoensproduct en in beperkte hoeveelheden verkrijgbaar.

De vis is niet goedkoop en daarom vooral geschikt voor het topsegment van de Nederlandse horeca.  In Nederland is Skrei in 2001 in de Hoefslag in Bosch en Duin geïntroduceerd. Ook dit jaar komt Skrei (waarschijnlijk) weer in Nederland beschikbaar en wederom zal de Hoefslag de primeur beleven. Mocht u deze bijzondere vis in uw restaurant willen aanbieden neemt u dan tijdig contact op om te overleggen over verkrijgbaarheid en hoeveelheden.
 

De Skrei wordt voorzichtig handmatig aan boord getild

Voor aanvullende informatie kunt u ook contact opnemen met de Exportorganisatie voor Noorse vis.
E-mail:
holland@seafood.no
De foto’s zijn beschikbaar gesteld door de Exportorganisatie Noorse vis


Noren azen op mosselen

De Noren hebben hun zinnen gezet op de kweek van mosselen. Waarschijnlijk is de hoge prijs die de laatste tijd voor mosselen wordt betaald niet onopgemerkt voorbij gegaan. Na het enorme succes met de zalmkwekerij wil men nu het accent op de mossel- en oesterkweek gaan leggen. Daartoe zijn twee schelpdierbedrijven samengevoegd tot Coastshell, dat Europa’s grootse mossel- en oesterbedrijf moet worden. Men streeft naar een kweekomvang van
200.000 mosseltonnen. (20.000 ton). Op den duur moet de schelpdiersector net zo groot worden als de zalmindustrie.


De Galliciërs komen!

Als gevolg van het aflopen van de overgangsperiode tot volledig lid van de EU zullen de vissers van de Noordwestelijke Spaanse provincie Gallicië hun "rechten" komen opeisen. Het toetredingsverdrag heeft dat zo bepaald. In 2002 zal er een armada van 113 vissersschepen - voornamelijk uit La Carüna - de Noordzee komen bevolken; of onze vissers dat nu leuk vinden of niet. Hoe het geregeld gaat worden met de quota en waar de vis aangeland zal worden is nog niet bekend. Volgens de heer Trastoy van het Directoraat-Generaal voor de visserij van Gallicië zal alles op tijd geregeld worden, maar dat we er aan komen staat als een paal boven water!


Veel meer kreeft door… minder kabeljauw

Supervangsten van schaal- en schelpdieren worden gemeld uit Nova Scotia en New-Foundland aan de Oostkust van Canada. Door de achteruitgang van de kabeljauwstand krijgen garnalen, kreeften en krabben volop gelegenheid zich te ontwikkelen. Nu er veel minder roofdieren zijn zoals de kabeljauw worden er recordvangsten gemeld van het kostbare zeevlees. Bovendien worden er ook nog eens zeer goede prijzen betaald waardoor 2001 nu al een superjaar is en niet meer stuk kan.


Schol wil niet groeien

Visserijbiologen staan voor een raadsel: de schol wil niet meer groeien. Er worden vierjarige scholletjes gevangen die nog niet eens de minimummaat hebben. Rivo-hoofd Adriaan Rijnsdorp ziet het allemaal zeer somber is. We zijn te groot gegroeid zegt hij. Te grote schepen, te zware motoren met veel te veel paardenkrachten. Er zullen veel meer dagen moeten komen waarop de vissers met hun schepen aan de wal blijven. De Harlingse visserman Doris Koornstra vat het als volgt samen: ‘we draaien er met z’n allen omheen. Vissen is niet alleen besommen maar ook je verstand gebruiken. We moeten eerlijk erkennen dat we veel te grote schepen hebben gebouwd waar we ook nog eens te intensief mee vissen’


Onvoorstelbaar veel mosselzaad

Tot verrassing en verbazing van biologen en mosselvissers is er in de Oosterschelde en op het Oostelijk Wad een enorme hoeveelheid mosselgebroed aangetroffen. Zelfs oudere mosselvissers kunnen zich niet herinneren dat er ooit zoveel mosselzaad is gevallen.
In de Oosterschelde schat men de hoeveelheid op 300.000 ton (mosselton) en op het Wad zelfs een miljoen ton! Het hoeft geen betoog dat dit goed nieuws is voor de hele branche. 2002 belooft dan ook een prima mosseljaar te worden. Zeker na de aantasting met schuimalgen begin dit jaar is dit verheugend nieuws. In Zeeland is men al bezig zijn zegeningen te tellen.


Schmidt in Europees Parlement

Twee dagen lang heeft Schmidt acte de présence gegeven in het Europees Parlement op de “Dutch Culinairy Market” in Straatsburg. Onze man ter plekke, Wil van Merkensteijn, heeft met veel bewindslieden gesproken zoals Franz Fischler (Europese opperbaas van vis en vlees) Dries van Agt, Hanja Maijweggen en vele andere Europarlementariërs. Rijk van Dam, Europarlementslid in de fractie van de Christen Unie-SGP, hield een gloedvol betoog over de succesvolle maatregelen die de Nederlandse vissers hebben genomen ter voorkoming van overbevissing. Deze vrijwillige regeling van z.g. “stilligdagen” van de Nederlandse kotters wordt nu door de Europese Commissie overgenomen voor heel Europa. Een geweldig succes voor onze vissers omdat er nu een gezonde concurrentieverhouding tussen de EG-landen kan ontstaan. Onze oesterstand met Zeeuwse oesters trok veel liefhebbers. Vooral de Fransen in Straatsburg waren laaiend enthousiast over de kwaliteit van de oesters van Schmidt.

Klik hier voor een foto impressie van onze activiteiten in Straatsburg.


Van Gogh in Rotterdam

Rotterdam kan nog niet tippen aan Amsterdam wat het aantal binnenlopende cruiseschepen betreft. Maar… men doet in ieder geval zijn uiterste best om de buitenlandse gasten te onthalen. Schmidt was - i.s.m. Inter Supply – present om gratis Hollandse nieuwe te presenteren.

Klik hier voor een foto impressie van onze activiteiten aan boord van de Van Gogh.


Maanvis gevangen

Het gebeurd niet zo vaak dat er een maanvis wordt gevangen maar deze week zat er een in de netten van de "Vlissingen 25". De maanvis leeft van kwallen en inktvisachtigen. Hij komt voornamelijk voor in de diepere delen van de Atlantische Oceaan. Je kunt dus wel van een bijzondere vangst spreken. De maanvissen kunnen 3 meter lang worden bij een gewicht van 1500 kilo. De vrouwtjes leggen de meeste eitjes van alle vissoorten tot wel 300 miljoen stuks per keer!

De bemanning van de "Vli 25" poseert met de bijzondere maanvis


Schmidt opent website voor MKB

Dinsdag 2 oktober werd de website voor het MKB van de Gemeente Rotterdam met een druk op de knop geopend. Van af dat moment was deze site, die ontwikkeld is door het OBR (Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam), "on-line". Op deze site kunnen ondernemers voorlichting krijgen over het opzetten of verbeteren van een goede commerciële website met e-commerce. Omdat het OBR vindt dat de website van Schmidt Zeevis een voorbeeldfunctie vervult voor het MKB, werd onze directeur Marcel van Breda gevraagd de opening te verrichten.

Foto: Met een ferme druk op de knop stelt Marcel van Breda de site
www.e-wijzer.rotterdam.nl in werking. Links de applaudisserende directeur van het
OBR Stef Fleischeuer.


Kunstzinnige stoelen in Galerie lijn 3

Voor u ontdekt: een serie schitterende stoeltjes (objecten) ontworpen door Jörg Gutt. Helaas ziet u hier de kleuren niet maar die zijn werkelijk erg mooi. De stoeltjes zijn (tijdelijk) te zien en te koop bij Galerie Lijn 3 Laan van Meerdervoort 295 Den Haag. De charmante Mevrouw van Rappart staat u graag te woord. (telefoon  070 3107110)
 


Vogels vrij… mosselvissers vogelvrij

De complete Zeeuwse zaadvisserijvloot is vorige week onverrichter zake vanuit de Waddenzee teruggestoomd naar de thuishavens in Zeeland. De vloot lag klaar in de havens van Den Oever en Harlingen om te beginnen met het vissen op mosselbroed. Hiertoe was door de overheid vergunning verleent om 375.000 mosselton op te vissen. Milieu- en Natuurorganisaties hadden echter op het laatste moment bezwaar aangetekend. De rechter kon niet anders dan de visserij verbieden omdat nu eenmaal met de wettelijke bezwaartermijn van zes weken rekening dient te worden gehouden. Sterfte onder eidereenden zou volgens deze dierenvrienden het gevolg zijn van het vissen op mosselzaad; traditioneel het voedsel van de eidereend. Het aantal eidereenden zou de laatste jaren 50% zijn afgenomen. Deskundige onderzoekers – de heren Ems en Camphuysen – veronderstellen echter dat een virus of andere ziekte de oorzaak is. Immers, in Noorwegen, Zweden en Schotland is geen sterfte geconstateerd, terwijl in andere delen van Europa, Groenland, Canada en Alaska eveneens een sterfte van 40- tot 80% wordt waargenomen. Steeds meer biologen komen tot de conclusie dat de kokkel- en mosselvisserij geen enkele invloed heeft op de eidereendenpopulatie. Nu moeten de schepen met hun zware dieselmotoren twee maal die afstand van honderden kilometers varen. Dat lijkt ons evenmin goed voor het milieu!


HALF JULI ZEEUWSE MOSSELEN VOOR DE LIEFHEBBER
Flinke aanvoer verwacht in september

Vanaf half juli zijn de Zeeuwse mosselen weer te koop. De voorraad mosselen zal echter beperkt zijn. Deze mosselschaarste zal naar verwachting tot september duren. Dan is er weer een grote voorraad mosselen uit de Waddenzee rijp voor consumptie.
Vanaf half juli worden de eerste mosselen aangeboden, maar de voorraad mosselen zal niet voldoende zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.Gewoonlijk heeft de mosselhandel de eerste zes weken na de start van het seizoen 20 miljoen kilo mosselen nodig. Dit jaar zal er voor dezelfde periode maximaal 12 miljoen kilo beschikbaar zijn. De twee magere seizoenen van voorafgaande jaren hebben ertoe geleid dat de voorraad bijna op is. De verwachting is dat de schaarste een ongunstig effect zal hebben op de prijsontwikkeling. Dat maakt de juli-mossel een primeurproduct voor de liefhebber.Vanaf september verwachten kwekers een ruime voorraad jonge mosselen vanuit de Waddenzee te kunnen oogsten. Er zijn dan voldoende mosselen om het gehele jaar aan de vraag naar mosselen te kunnen voldoen.


Tongkweek begonnen in… kas

Het RIVO is in IJmuiden begonnen met de kweek van tong. Als kweekruimte is gekozen voor kassen omdat er veel ruimte nodig is en kassen minder duur zijn dan gebouwen. Bovendien kan er sneller begonnen worden. Het RIVO is al drie jaar aan het experimenteren en de resultaten zijn hoopgevend. De jonge tongetjes accepteren speciaal kunstmatig voedsel. Dat moet ook wel om de zaak betaalbaar te houden. Het heeft immers geen zin om voor één kilo tong vijf kilo zeevlees te voeren. Daar schiet het milieu niets mee op en het zou de prijs van tong zeer hoog houden. Als de proef slaagt komen er in het hele land kwekerijen. In IJmuiden blijft het vermeerderingsbedrijf waarna de jonge tongetjes vervoerd worden naar de kwekerijen in het land. Wie weet bieden wij u volgend jaar wel “grastong” aan.Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over onze site? Mail dan naar: info@schmidtzeevis.nl


Terug naar hoofdindex

Copyright ©, Schmidt Zeevis Rotterdam B.V.