20050304_logo_001

Productschap Vis haakt in op VISwijzer

20061208_100jaar_001

Lees meer


Schmidt ZeevisDe Nederlandse vissector staat bol van de initiatieven om te verduurzamen. De VISwijzer, het handzame advies ter grootte van een bankpas, biedt echter geen ruimte voor alle positieve ontwikkelingen die in de verschillende sectoren zichtbaar zijn op weg naar een aanbod van verantwoorde vis. Reden om zelf te uiten hoe hard wordt gewerkt aan verdere verduurzaming in de uitgave De vissector onderschrijft de noodzaak tot gedegen consumenteninformatie over verantwoorde vis.

De VISwijzer, die vissoorten beoordeelt met een scorekeuze van de drie kleuren van een verkeerslicht, heeft zijn nut inmiddels bewezen om het thema ´duurzaamheid´ hoog op de agenda te krijgen. Nu de transitie naar een duurzame visserij gaande is, werkt dit middel in een aantal gevallen ontmoedigend.

Een simpele oproep om bepaalde vissen niet meer te eten, kan gevolgen hebben voor de economische situatie van de visserij. Daarmee haal je de basis weg voor de grote investeringen die vissers op het gebied van duurzaamheid moeten doen. De Nederlandse vloot werkt hard aan verbeteringen is daarin een voortrekker in Europa.

De VISwijzer is geen onafhankelijke certificering. Bij de beoordeling van vissoorten door de natuurorganisaties niet duidelijk wat precies de toetsingscriteria zijn en hoe zwaar elk criterium meeweegt. Zo laten overbevissing en aantasting van het ecosysteem door bijvoorbeeld sleepnetten zich moeilijk met elkaar vergelijken. Schol bijvoorbeeld staat in het rood op de vispas.

Nederlandse vissers hanteerden als een van de eerste visserijen in Europ een meerjarig beheerplan dat het bestand van schol op een gezonde basis bracht. Naast deze positieve ontwikkeling wordt met tal van innovaties, nieuwe vistechnieken, brandstofbesparende maatregelen en veranderingen aan de visnetten hard gewerkt aan het verminderen van bodemberoering en bijvangsten. Al deze inspanningen gebeuren in overleg en samenwerking met de natuurorganisaties. Dergelijke achtergrondinformatie biedt nuances die weliswaar een plaats op de begeleidende website van de viswijzer hebben, maar gaan verloren op zo’n klein kaartje. Wanneer desondanks eenzelfde negatief consumentenadvies wordt gegeven met een gekleurde stip, evenals enkele jaren terug, dan lijkt het niet alleen of de sector stil staat, het is ook nog wrang voor de vissers.

Om de VIS wijzer te vangen werkt de vissector continue aan verbetermethoden
Alle initiatieven om de visserij verder te verduurzamen vergen tijd en geld. Als hun vis niet meer wordt verkocht, ontneemt dit de vissers de fi nanciële
mogelijkheden om deze noodzakelijke maatregelen te nemen die juist ten goede komen aan een goed beheer van onze visbestanden. ‘Tijdens de
verbouwing zijn we dus gewoon geopend.’

Klik hier om een uitgebreid PDF document te downloaden.


Copyright ©, Schmidt Zeevis Rotterdam B.V.