Haantje (Kokkel)

De kokkel wordt in Nederland in groten getale gevist maar merkwaardig genoeg bijna niet geconsumeerd. 90% wordt geŽxporteerd naar Spanje. Het product wordt direct na bewerking ingevroren of ingeblikt. Milieuactivisten willen de vangst aan banden leggen omdat anders de zeevogels niet voldoende voedsel over houden. Vet 1%; eiwit 14%

 

Zie ook kokkel


Terug naar hoofdindex
Terug naar horeca
Terug naar alle weetjes over alle vissen

Copyright ©, Schmidt Zeevis Rotterdam B.V.