Menu
Uw winkelwagen is leeg
Let op: voor bezorgen op 23, 24, 30 en 31 december betaalt u altijd bezorgkosten van €14,90 en is het minimum orderbedrag € 99,--

Vangstmethoden

De visserijsector kan worden onderverdeeld in de zeevisserij, kustvisserij, binnenvisserij en schelpdiervisserij. Elke soort visserij kent zijn eigen vangstmethoden. Sommige daarvan zijn traditioneel, zoals bijvoorbeeld de fuikenvisserij op paling. Andere zijn volop in ontwikkeling, zoals de flyshootvisserij. Hieronder een beknopte uitleg van de meestgebruikte methoden.

Boomkorvisserij

Met de boomkor wordt vooral gevist op platvissoorten zoals schol, tong, schar, tarbot en griet. Daarnaast levert deze methode een bijvangst op van onder andere kabeljauw, rog, wijting, poon, mul, zeeduivel, tongschar en wulk. De onderpezen en kettingen die aan het net bevestigd zijn, slepen over de grond. Daardoor schrikken de in het zand ingegraven platvissen op, ze komen uit de grond en vervolgens in het net.

Enkelvoudige trawlvisserij

Bij enkelvoudige trawlvisserij trekt het schip één trawlnet voort. Het net wordt open gehouden door zogenaamde scheerborden die aan de zijkanten van het net en vislijnen zijn bevestigd. Wanneer het schip vaart, scheren de borden naar buiten toe waardoor het net in horizontale richting wordt open getrokken. Deze techniek wordt gebruikt voor het vangen van platvissen.

Garnalenvisserij

De garnalenvisserij wordt uitgeoefend langs de kust van de Noordzee en de Waddenzee. Garnalen worden met de boomkor gevangen, maar dan met minder zwaar vistuig. Daardoor is er weinig tot geen sprake van bodemroering.

De gevangen garnalen komen aan boord in zeefbakken terecht. De bijvangst, zoals kwallen en zeesterren, wordt van de garnalen gescheiden en zo snel mogelijk terug gezet. De zeefmethode is zeer effectief: tussen de 90 en 95 procent van de bijvangst gaat levend terug. Ook schelpen en steentjes worden effectief eruit gehaald. Vervolgens worden de garnalen aan boord 5 minuten gekookt: dat heeft een desinfecterende en conserverende werking.

Longlining of lijnvisserij

Longlining is de Engelse benaming voor lijnvisserij. Lijnvissen is een zeer oude vistechniek waarmee onder andere op haai, leng, rog, zeepaling, kabeljauw en heilbot gevist wordt. De vis wordt gevangen door middel van haken en lijnen. De vis eet het aas dat aan de haak is bevestigd op en zwemt zich vervolgens vast aan de haak. Na enige tijd worden de lijnen met de gevangen vis aan boord gehaald. Ondanks gedeeltelijke automatisering is deze techniek zeer arbeidsintensief. De door Schmidt Zeevis aangeboden schelvis, skrei kabeljauw en heilbot zijn lijngevangen.

Purse seining

Purse seining wordt gebruikt om de pelagische vissoorten te vangen. Dit zijn de soorten die op grote afstand uit de kust leven, die zich in de waterkolom bevinden (aan het wateroppervlak en niet in of op de bodem) en in scholen zwemmen, zoals haring en sprot.

Er wordt een omringend visnet in zee gelegd dat door middel van het aantrekken van de onderpees (onderste touw) van de zegen wordt dichtgetrokken. De ingesloten vis raakt door de stofwolken gedesoriënteerd. Deze stofwolken worden veroorzaakt door de zegentouwen op de bodem. Vervolgens wordt het net aan boord gehaald.

Snurrevaad/flyshoot

Snurrevaad is een vorm van kustvisserij. Een moderne variant op deze techniek wordt flyshooten genoemd. Deze manier van vissen wordt momenteel voornamelijk toegepast door Deense en Schotse vissers. Maar ook Nederlandse vissers gaan flyshooten meer waarderen en zien er toekomst in. Schol, schar, poon en mul worden door middel van deze techniek gevangen.
 
De visser zet een groot stuk zeebodem af met lange lijnen en een net. Deze lijnen worden vervolgens naar het schip gehaald. De lijnen rollen over de bodem en veroorzaken stofwolken. De vis wordt door de touwen opgejaagd en in het net gedreven.

- Uitstekende kwaliteit vis omdat er weinig tot geen vuil wordt gevangen waardoor de vis kan beschadigen;
- De vis leeft nog wanneer het aan boord komt.


Snurrevaad/flyshoot is een milieuvriendelijke methode en wel om de volgende redenen:
- Energieverbruik is laag;
- Onderhoudskosten zijn laag;
- Weinig tot geen bodemroering;
- Weinig tot geen bijvangst.

Spanvisserij

Spanvisserij gebruikt dezelfde techniek als enkelvoudige trawlvisserij, maar bij spanvisserij worden twee schepen ingezet die het net, dat overigens groter is dan bij enkelvoudige trawlvisserij, voortslepen. Met deze techniek vist men op kabeljauw, wijting en de platvissoorten.

Staandwantvisserij

Staandwant is de verzamelnaam voor alle visserijtechnieken waarbij het vistuig stil staat in het water. De techniek gaat ervan uit dat de vissen vanzelf verstrikt raken in de netten. Wanneer het over staandwantvisserij gaat, wordt er veelal gesproken over visserij met staande netten, zoals warnetten en kieuwnetten.

Twinrigvisserij

Twinrigging wordt toegepast voor het vangen van kreeft en tong in gebieden waar de bodem ongeschikt is voor boomkortuigen. Deze techniek is uitstekend geschikt voor schepen met relatief weinig vermogen. Aan de lijnen zitten scheerborden bevestigd, die over de grond slepen en voor stofwolken zorgen die de vis doet opschrikken. De opgejaagde vis zwemt dan zo het net in.

Versere vis zwemt nog!
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Privacy statement Disclaimer