20050304_logo_001

Zorgvuldigheid

20061208_100jaar_001

Lees meer


Zorgvuldigheid
Ons beleid is om voedselveilige producten en service van hoogstaande kwaliteit te leveren met zorg voor mens en milieu. Wij conformeren ons aan wetgeving en kwaliteitsnormen.

Wij zijn ons terdege bewust dat de inzet van alle medewerkers hiervoor noodzakelijk is! Om ons beleid en doelstellingen duidelijk te maken binnen de organisatie wordt dit regelmatig gecommuniceerd.

Voedselveiligheid
Wij dragen de verantwoordelijkheid om de producten op een dusdanige beheerste manier te behandelen en te produceren, dat alleen voedsel veilige producten geleverd worden van de overeengekomen hoogstaande kwaliteit. Om dit te bereiken werd elke processtap onderworpen aan een gevarenrisicoanalyse.
Passende voedselveiligheidsprocedures werden opgesteld en worden voortdurend toegepast.

Wij hebben ons bedrijf laten certificeren, om door een onafhankelijke partij te laten bevestigen dat wij als organisatie goed omgaan met voedselveiligheid, en de kwaliteit van onze producten en diensten. Wij zorgen ervoor dat onze certificaten tijdig worden vernieuwd.

Schmidt Zeevis Rotterdam is BRC, A gecertificeerd.

Continu verbeteren
Stilstand is achteruitgang. Het is van essentieel belang dat continu gezocht wordt naar de verbetermogelijkheden, op alle facetten binnen het bedrijf; gebouw, machines, grondstoffen, (productie) processen etc. Voor zover technologisch en financieel haalbaar worden verbetermogelijkheden doorgevoerd. De directie zal er alles aan doen om de financiŽle en personele middelen beschikbaar te stellen die nodig zijn voor handhaving en verbetering. We zetten dit kracht bij met 5 pijlers om onszelf telkens te kunnen meten. Te weten: Mens, Milieu, Maatschappij, Management en Klanttevredenheid.

Schmidt Zeevis Rotterdam
Mens
Onze medewerkers moeten hun taken kunnen uitvoeren in een veilige omgeving. Ons bedrijf en onze processen werden geconstrueerd op een manier, dat zich geen gevaarlijke situaties voordoen, bij normale uitvoering van de werkzaamheden.

De tevredenheid van ons personeel  is van groot belang. Op verschillende manieren motiveren wij ons personeel, onder meer door het personeel te betrekken bij veranderingen en door terugkoppeling te geven over de resultaten van de werkzaamheden.

Milieu
Wij hebben als organisatie een verantwoording en plicht, om een milieubelasting zoveel mogelijk te voorkomen. Wij bereiken dit door zo min mogelijk energie, water en materialen te verbruiken en op een goede manier met ons afval om te gaan. Wij scheiden ons afval waar mogelijk, en zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen op het gebied van milieu.

Maatschappij
Wij hebben de verantwoordelijkheid om een goed voorbeeld te geven aan de maatschappij waarin wij opereren, wonen en werken als het gaat om zorgvuldig leven op het gebied van gezondheid en welzijn. Dit doen wij door onze klanten hierover te adviseren,en voorlichtingen te verstrekken.

Management
Iedereen in de organisatie is, in overeenstemming met de functie, verantwoordelijk voor de beheersing van de kwaliteit van zowel de interne als externe processen. De directie is verantwoordelijk voor het invoeren van het beleid, de implementatie, het onderhoud en de continue ontwikkeling van de 5 pijlers.

Klanttevredenheid
Onze klanten geven ons bestaansrecht. Het is dan ook van het grootste belang dat onze klanten tevreden zijn en blijven. Dit bereiken wij door te voldoen aan de verwachtingen van de klant.


Copyright ©, Schmidt Zeevis Rotterdam B.V.