Terug naar hoofdindex
Terug naar horeca
Terug naar op weg naar een duurzame...

20050304_logo_001

Duurzame initiatieven in de visserij

20061208_100jaar_001

Lees meer


20140221-nieuws-007Verantwoordelijkheid

Alleen het beste is goed genoeg
De maatschappij schreeuwt om verduurzaming. De vissers en visserij worden daar als eerste op aangekeken. Wij vinden dat we als Schmidt Zeevis Rotterdam ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen als schakel in de visketen en naar onze relaties toe.

We zoeken continu naar duurzame verbetermogelijkheden op alle facetten in het bedrijf. De inkoop van vis is daar één van. Daarom hebben we nauw contact met de vissers; de leveranciers van onze spartelverse vis. En weten we precies waar en hoe onze vis gevangen is. Alleen de beste vis van de beste vissers is goed genoeg voor onze relaties.

Lees meer
 


Schmidt Zeevis RotterdamZorgvuldigheid

Zorgvuldigheid
Ons beleid is om voedselveilige producten en service van hoogstaande kwaliteit te leveren met zorg voor mens en milieu. Wij conformeren ons aan wetgeving en kwaliteitsnormen.

Wij zijn ons terdege bewust dat de inzet van alle medewerkers hiervoor noodzakelijk is! Om ons beleid en doelstellingen duidelijk te maken binnen de organisatie wordt dit regelmatig gecommuniceerd.

Voedselveiligheid
Wij dragen de verantwoordelijkheid om de producten op een dusdanige beheerste manier te behandelen en te produceren, dat alleen voedsel veilige producten geleverd worden van de overeengekomen hoogstaande kwaliteit. Om dit te bereiken werd elke processtap onderworpen aan een gevarenrisicoanalyse.

Lees meer
 


Schmidt Zeevis RotterdamVisafval Schmidt Zeevis helpt mee aan groen gas

In Spakenburg is een biogasfabriek opgestart. Het bedrijf verzamelt zo veel mogelijk natuurlijk afval zoals ook het visafval van Schmidt Zeevis Rotterdam, en zet-het om in groen gas, als duurzame variant van aardgas. Het is op dit moment de grootste vergistingsinstallatie van Nederland. Netbeheerder Stedin ontwikkelde een ’poortwachter’, een installatie die garandeert dat het gas alleen het net opgaat als het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.

Bij Van de Groep, vishandelaar in Spakenburg wordt afval, visafval, brood, gevulde koeken en banket dat over de datum is, vergist en omgezet in groen gas. Op jaarbasis produceert Van de Groep circa 6 miljoen m³ gas. Dit is genoeg om meer dan 3.500 huishoudens van groen gas te voorzien. A.van de Groep & Zn BV: ’Het opwekken van groen gas voor het openbare gasnet verhoogt de rentabiliteit van ons bedrijf. Vroeger betaalden wij om ons afval af te laten voeren, nu levert het geld op.’

het journaal heeft hier onlangs aandacht aan besteed. Klik hier voor de uitzending van het journaal: Het item start bij 17 minuut 19.
 


Zusje van MSC gecertificeerde wilde vis

Schmidt Zeevis RotterdamHet Wereld Natuur Fonds (WNF) en het Initiatief Duurzame Handel (IDH) werken aan de oprichting van de Aquaculture Stewardship Council (ASC). ASC wordt een onafhankelijke organisatie voor het certificeren van duurzame kweekvis, naar analogie van internationaal geaccepteerde keurmerken als FSC voor hout en MSC voor wild gevangen vis. ASC wordt gevestigd in Utrecht.

Kweekvis neemt wereldwijd in omvang en betekenis toe. Nu al is ruim de helft van alle geconsumeerde vis, kweekvis. Kweekbedrijven kunnen straks van ASC een keurmerk krijgen, als ze aantoonbaar goed omgaan met de natuur en richtlijnen naleven op gebied van voedselveiligheid en sociale omstandigheden.


Het groene denken en doen van Schmidt Zeevis!
 

Schmidt Zeevis Rotterdam - het groene denkenDe inkopers van Schmidt Zeevis Rotterdam letten in de visafslagen op het logo van het Certificaat Verantwoordelijk Vissen. Het schip is geauditeerd door een onafhankelijke certificeerder. Het certificaat wordt
uitgegeven door het overheidsorgaan Productschap Vis.

Wild gevangen vis
Organisaties in de hele wereld zijn dagelijks bezig met het bijhouden van de visstanden, het controleren van wateren, het meten van vissen en het opsporen van illegale vissers. Overbevissing is wereldwijd gezien een probleem. Er bestaan echter grote verschillen in vissoorten en gebieden waar deze soorten zich bevinden want deze problemen zijn niet van toepassing op de Nederlandse vissector evenals illegale visserij niet voorkomt.

Wat doet Schmidt Zeevis en haar achterban om te verduurzamen? Lees ons Duurzaamheidsbeleid.


Vissers die extra aandacht van de inkopers van Schmidt genieten!

20110121_nieuws_05United Fish Auctions reikt ieder jaar prijzen uit voor de best verzorgde vis. UFA bestaat uit de visafslagen Stellendam, Scheveningen en Colijnsplaat.

De tweede grootste visafslag in Nederland na Urk. De inkopers van Schmidt Zeevis kopen als er aanvoer is dagelijks verse vis van Scheveningen. Extra aandacht gaat er uit naar de vis van de prijswinnaars hieronder vermeld, want wij willen de beste vis voor onze klant. Lees meer


Verantwoorde Vis Prijs 2011 naar
‘DE technische man achter de kottervloot’

Schmidt Zeevis RotterdamRijswijk, De Verantwoorde Vis Prijs 2011 is vandaag uitgereikt aan Harmen Klein Woolthuis van HFK Engineering vanwege zijn langdurige inzet voor alternatieve vistuigen voor de traditionele boomkorvisserij.

Klein Woolthuis wordt beschouwd als een strategische partner voor de hele kottersector. Uitvindingen als de sumwing, en later de combinatie met het pulstuig zijn cruciaal voor een verantwoorde toekomst van de Nederlandse kottervloot. Lees meer


Schmidt Zeevis Rotterdam:
tracking & tracing met Dyzle

Schmidt Zeevis Rotterdam - DyzleSchmidt Zeevis rust zijn complete transportvloot van achttien koel- en diepvrieswagens uit met het meetsysteem van Dyzle om zo de kostbare lading te bewaken. Het Nederlandse technologiebedrijf levert draadloze sensoren, die nauwkeurig gedurende het transport temperaturen in koel- of diepvriescel en de producten vastleggen.

"We bewaken en registeren de temperatuur op het moment dat het transport vanuit een speciale gekoelde ruimte naar een klant aanvangt. Mocht door wat voor oorzaak de temperatuur veranderen dan krijgt de chauffeur een melding, maar ook het hoofdkantoor in Rotterdam.

We nemen dan gelijk maatregelen, want de vis moet zo vers mogelijk bij de klant worden afgeleverd. Kwaliteit staat bij Schmidt Zeevis al bijna een eeuw hoog in het vaandel. Schmidt Zeevis heeft de gehele koelketen tot de klant onder controle. We kunnen daardoor ook efficiënt werken. De tracking & tracing van Dyzle welke ook Schmidt Zeevis heft laten installeren zorgt ervoor dat chef logistiek Kees Groenenboom de ritten van zijn transportvloot kan optimaliseren.

Een high care-aanpak ten behoeve van onze klanten!


Visfeiten

Steeds vaker wordt door afnemers kritisch gekeken naar de vissoorten. De vraag 'Is deze vis verantwoord?' wordt door velen op verschillende wijzen beantwoord. Het Productschap Vis geeft u met onderstaande visfeiten geen eenvoudig ja of nee, maar zet de feiten voor u op een rij. In de huidige duurzaamheidsdiscussie kunnen deze publicaties u een handvat bieden. Lees meer

bron:Productschap Vis


20100719_video_01Promotiefilm over boomkorvisserij op schol.

Ter promotie van de Nederlandse schol hebben enkele leden van de kenniskring Slim ondernemen in de platvisserij een dvd gemaakt.

De dvd getiteld Boomkorvisserij op de Noordzee “Verse Noordzeevis” (ca. 10 minuten) geeft een goed beeld van de hele keten in de moderne scholvisserij.

Klik op de afbeelding om de promotie film te bekijken.


Schmidt ZeevisGarnalen- en vishandel Matthijs Jansen sluit deuren na 115 jaar

Eind aan handgepelde Stellendamse
Vijf vrouwen en twee mannen in de leeftijd van 63 tot en met 80 jaar hebben tot vorige week woensdag het pelatelier van Matthijs Jansen BV in Stellendam operationeel gehouden. Jongeren hebben volgens bedrijfsleider Piet Sperling geen of onvoldoende ambitie om dit ambachtelijke beroep in ere te houden.

Met de sluiting van garnalen- en vishandel Matthijs Jansen BV gaat in Stellendam en omstreken een lange traditie van het handmatig pellen van garnalen verloren. Per 31 december 2009 valt definitief het doek voor het gerenommeerde visbedrijf dat in 1894 werd opgericht. Zeven van de tien eervol ontslagen personeelsleden hebben inmiddels een nieuwe werkplek aangeboden gekregen bij het nog in aanbouw zijnde bedrijf P&C Fresh Quality Fish van Mark Kern op de Stellendamse Buitenhaven. Lees meer


Schmidt Zeevis

Pulskor - factsheet

Een groep Texelse, Urker en Stellendams/Goereese vissers is, samen met ontwikkelaars, binnen de kenniskring zeer actief in het ontwikkelen en introduceren van een alternatief vistuig voor de traditionele platvisvisserij. In mei van dit jaar is het eerste vaartuig, TX 68, met het pulsvistuig uitgerust. De resultaten zijn tot nu toe uitstekend en de pulsvisserij blijkt een methode die voldoet aan de behoefte om op een economisch verantwoorde wijze de platvisvisserij te verduurzamen. Nederlandse vissers kunnen op deze wijze straks weer een economisch rendabele platvisvisserij uitoefenen, verantwoord en duurzaam. Het streven is om dit jaar nog vier andere schepen ook ermee uit te rusten. Lees meer


Certificering Verantwoordelijk Vissen

20091002_duurzaam_001De Certificering Verantwoordelijk Vissen (CVV) is in 2006 ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk als het 'Responsible Fishing Scheme'. Het is een onafhankelijke certificering van vissersvaartuigen die voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Het certificaat is ontwikkeld om vanuit de sector aan te tonen dat eigenaren van vissersvaartuigen een verantwoordelijk visproduct aan de wal brengen.
Afnemers van vis van een vaartuig dat is gecertificeerd met het Certificaat Verantwoordelijk Vissen kunnen er van op aan dat de vis van deze vissersvaartuigen op een verantwoordelijke wijze is gevangen, verwerkt en opgeslagen.

Visserschepen met deze onafhankelijke certificering voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. U als afnemer heeft de garantie dat:

 • De visvangst en werkzaamheden aan boord voldoen aan de wettelijk voorgeschreven voorwaarden en geeft invulling aan goed praktijkgedrag;
 • Een strikte naleving is van de Europese quota afspraken en lange termijn beheerplannen om te komen tot duurzame exploitatie van de visbestanden;
 • Het (zelf)beheer van vangstrechten per visser nagekomen wordt;
 • Er een goede vansgverwerking is aan boord en optimale hygiëne;
 • De vangst traceerbaar is;
 • Alle noodzakelijke administratieve verplichtingen en controles worden nageleefd;
 • Aan bovenwettelijke eise als medewerking aan wetenschappelijk onderzoek naar visbestanden en afvalverwijdering uit ee wordt meegewerkt.

De ambitie van de sector is om eind 2009 honderd kotters gecertificeerd te hebben.

Parallel aan het CVV-initiatief bestaat voor wild gevangen vis het MSC-label, een business-to-consumer certificaat voor duurzaamheid en concentreert zich op duurzame exploitatie van de visbestanden, de impact van de visserij op het mariene milieu en het beheer van de visserij. Het traject hiervoor vergt voor vele vissoorten nog enkele jaren. In de tussentijd kunnen en mogen we niet stil zitten!

Het Certificaat Verantwoordelijk Vissen betreft een business-to-business label, dat zicht richt op een tussensegment en dit certificaat bestrijkt het bredere terrein waarin de visserij plaatsvindt, namelijk het voldoen aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot de visserij, het schip, de bemanning en een aantal milieucriteria.

Het Certificaat Verantwoordelijk Vissen kan gezien worden als een grote stap. Middels het certificaat committeert een schiopper zich zelfs voor een deel van de MSC certificering betreffende bestandsbeheer. Echter, tot dat moment heeft het ook een grote zelfstandige waarde. Voor de schipper zelfstandig en collectief via uitstraling naar consument en samenleving.


Schmidt Zeevis ontving via één van haar relaties het onderstaande artikel:

Nederlandse boomkor verdient groener predicaat
Stijgend schol- en tongbestand weerlegt doemscenario's

20080321_vismethode_012Nieuwlande
De stijgende visstanden in de Noordzee laten zien dat de Nederlandse boomkorvisserij veel duurzamer is dan gedacht. Door sanering van de vloot, beperking van zeedagen en het vrijwillig mijden van paai- en jonge visgebieden heeft deze tak van visserij bewezen dat ook zonder milieulabels en certificaten duurzame visstanden te bereiken zijn in de Nederlandse kustwateren.

Dat stelt de Stichting voor Wetenschappelijk Natuur en Milieubeleid (SWNM) naar aanleiding van de laatste adviezen van wetenschappers van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (International Council for the Exploration of the Sea, ICES). Deze vangstadviezen zijn onlangs door IMARES (Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies) van de Wageningen Universiteit gepresenteerd aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De tongstand in de Noordzee wordt in 2009 geschat op 38.000 ton, boven het MSY (Maximale Duurzame Oogst) van 35.000 ton. De scholstand zit met 388.000 ton zelfs ver boven het MSY van 230.00 ton. Voor beide adviseert ICES dan ook een hoger vangstquotum in 2010. Opvallend is volgens SWNM dat de stand van vissoorten die wel duurzaam bevist worden, zoals MSC haring en MSC Alaskapollak, daalt. Opvallend is volgens de stichting ook dat media en natuur- en milieuorganisaties nauwelijks aandacht hebben besteed aan het gezamenlijk bericht dat het ministerie en IMARES hierover naar buiten hebben gebracht.

20080208_vismethode_001,,Natuurorganisaties verzwijgen dit voor de consument, terwijl ze zouden moeten juichen. De viswijzer zet de schol al vijf jaar onterecht in het rood, terwijl die bijna op een historisch topniveau zit", stelt bestuurslid J. Post van de SWNM.

De stichting vindt dan ook dat Noordzeevissers niet over één kam geschoren moeten worden met de vissers die volgens de onlangs uitgebrachte documentaire 'End of the line' de oceanen leegvissen. Volgens de onderzoekers zou er over 15 jaar geen vis meer in de oceanen zitten als de visserij op deze manier doorgaat.

Post:
,,Op deze manier worden goede vissers gelijkgesteld aan visserij piraten, terwijl er op het gebied van het redden van visstanden geen visserij op de wereld is die tegen de resultaten van de boomkorvisserij op kan. De vloot is voor 75 procent ingekrompen en al sinds 1990 hebben de vissers vrijwillig gezegd dat ze niet in de Waddenzee en de Scholbox komen. Ze mijden voedselplaatsen, paaiplaatsen en jonge visgebieden. Het resultaat daarvan is nu wetenschappelijk aangetoond. De boomkorvisserij laat visstanden weer groeien en overtreft alle milieuvriendelijke visserijtypen en keurmerken"

Klik hier voor meer informatie over boomkorvisserij.

Bron: Via nieuwsbank


Schmidt Zeevis draagt een steentje bij aan de promotie van de visserij

Schmidt ZeevisZeeënmarkt in Blijdorp
Rotterdam, In aanloop naar Wereld Oceanen Dag (8 juni) heeft Diergaarde Blijdorp het daaraan voorafgaande weekend 6 en 7 juni een ‘zeeënmarkt’ georganiseerd, waar de vissector aan deelnam.

Deze activiteit dient om mensen bewust te maken van de problematiek rondom de zeeën. Schmidt Zeevis Rotterdam was met een informatiekraam vertegenwoordigd naast andere standhouders als

 • Productschap Vis,
  • Stichting Noordzee,
   • Sea Foundation,
    • Greenpeace,
     • Kust & Zee,
      • Naturalis,
       • St. Vissenbescherming.

Schmidt Zeevis heeft de boodschap vanuit de visserijsector, met name de aanvoersector verkondigd over de verduurzaming van de sector, promotie van de flyshoot visserij en als overkoepelende boodschap informeerden we het publiek dat de milieuorganisaties en de visserijsector één doel nastreven. Een gezonde sector voor nu én in de toekomst. Schmidt Zeevis en het Productschap Vis hebben op de zeeemarkt één stem namens de visserijsector gesproken tegen geïnteresseerde voorbijgangers in het Oceanium.

Schmidt Zeevis Schmidt Zeevis

Schmidt ZeevisEnorme belangstelling voor Wouter Adriaantje - Trossen los voor Flyshooter GO-1

Zondagnacht 15 maart 2009 is de Flyshooter GO-1 vertrokken om in het Kanaal en de Noordzee met hun duurzame vistechniek mooie vissen in Scheveningen aan de wal te brengen.

Op zaterdag is het spiksplinternieuwe schip feestelijk opgeleverd door Maaskant Shipyards aan de v.o.f. W. Melissant & Zonen. Met de scheepsnaam GO-1 (Goedereede Nederland) en onder de vlag van Wouter Adriaantje zal de bemanning wekelijks uitvaren om met een Seine net te vissen. Het schip is speciaal aangepast. Het onderscheidt zich door betrekkelijk lage brandstofkosten i.v.m. het geringe benodigde voortstuwingsvermogen. Lees meer


Werk mee aan een schone zee!
Fishing for Litter (vuilvisproject door vissers)

De Noordzee wordt ondanks alle goede voornemens nog steeds ernstig verontreinigd. KIMO Nederland en België wil samen met de visserij deze vervuiling onder de aandacht brengen en de Noordzee schoner maken.

In het vuilvisproject krijgen de deelnemende vissersschepen een big-bag mee naar zee. Tijdens het sorteren van de vis aan boord wordt het meegevangen afval in de big-bag gedeponeerd. Bij aankomst in de haven wordt de big-bag op de kade geplaatst en verwijderd naar een verwerkingsplaats.

KIMO is een internationale milieu- en veiligheidsorganisatie voor lokale overheden rond de Noordelijke zeeën in Noord Europa. De doelstelling van KIMO is:”bestaande verontreinigingen uit de Noordzee te verwijderen, Nieuwe te voorkomen en de Noordzee in goede conditie door te geven aan komende generaties.

In het Vuilvisproject werkt KIMO Nederland en België nauw samen met vissers en leveren op deze wijze gezamenlijk een bijdrage aan een schonere Noordzee.

Bron


Werk mee aan een schone zee!
Fishing for Litter (vuilvisproject door vissers)

Schmidt ZeevisDe Noordzee wordt ondanks alle goede voornemens nog steeds ernstig verontreinigd. KIMO Nederland en België wil samen met de visserij deze vervuiling onder de aandacht brengen en de Noordzee schoner maken.

In het vuilvisproject krijgen de deelnemende vissersschepen een big-bag mee naar zee. Tijdens het sorteren van de vis aan boord wordt het meegevangen afval in de big-bag gedeponeerd. Bij aankomst in de haven wordt de big-bag op de kade geplaatst en verwijderd naar een verwerkingsplaats.

KIMO is een internationale milieu- en veiligheidsorganisatie voor lokale overheden rond de Noordelijke zeeën in Noord Europa. De doelstelling van KIMO is:”bestaande verontreinigingen uit de Noordzee te verwijderen, Nieuwe te voorkomen en de Noordzee in goede conditie door te geven aan komende generaties.

In het Vuilvisproject werkt KIMO Nederland en België nauw samen met vissers en leveren op deze wijze gezamenlijk een bijdrage aan een schonere Noordzee.20090220_duurzaam_002

Bron


Schmidt ZeevisEen verslag van Debora Bakker...

Een dagje naar de visafslag
Op vrijdag 17 oktober gingen wij (de leermeesters en leerlingen/stagiaires) van het Kurhaus hotel een ochtend naar de visafslag in Scheveningen.

We werden om 06:00 uur in de ochtend verwacht, dus iedereen stond daar nog met hele slaperige ogen en met zijn haren door de war. Maar goed we waren allemaal aanwezig en we hadden er zin in om dit te mogen doen met elkaar. Uiteindelijk was iedereen er wel rond de klok van kwart over zes. Dus toen werden we bij elkaar geroepen en gingen we naar binnen. We kwamen in een grote gekoelde hal waar al veel viskisten stonden met allerlei soorten vis erin. Lees meer


Schmidt ZeevisDe vissers willen door samen te werken in Kenniskringen verduurzamen!

De aanvoersector wil verduurzamen en beter economisch perspectief voor de toekomst. Dat betekent op zoek gaan naar alternatieven om tegen een lagere kostprijs betere visproducten te leveren en dat op een manier die rekening houdt met eisen vanuit de maatschappij. Lees meer


Schmidt ZeevisKwalitatief goede vis voor nu en in de toekomst.

Schmidt Zeevis had een dag georganiseerd in het teken van  het waarborgen van duurzaam kwalitatief goede vis voor nu en in de toekomst met als welkome gast het Amstel Intercontinental Hotel.

Onze gasten deze dag waren de directeur de heer H.J. Bosch, het keukenteam met vertegenwoordiging van de chef-koks Rogér Rassin en Richard Matulessy en de zwarte brigade. Allen hebben deze dag een kijkje kunnen nemen in de keuken van Schmidt Zeevis. Lees meer


Schmidt ZeevisSchmidt Zeevis introduceert machinaal gepelde Noordzeegarnalen

Grootste garnalenverwerker Heiploeg gaat machinaal pellen
Het pellen van Noordzeegarnalen was tot op heden nog vooral handwerk. Door de variërende pelbaarheid van de garnaal bleek het lastig een machine te ontwikkelen die alle garnalen met  een goed rendement pelt. Decennialang is door Heiploeg in Zoutkamp aan de ontwikkeling van een geschikte pelmachine gewerkt. Vader en zoon Appie en Klaas Kant zijn nu in staat gebleken deze machine te ontwikkelen. Lees meer


Schmidt Zeevis‘Opgepoetste schepen en honderden vlaggetjes’

Opgepoetste visserschepen, honderden vlaggetjes en heel veel verse vis maken zaterdag 12 juli de sfeer, wanneer in de binnenhaven van Stellendam een Vlaggetjesdag wordt gehouden. De Vlaggetjesdag wordt georganiseerd door Vissersvereniging Zuid West in nauwe samenwerking met de Visafslag Stellendam (UFA). Lees meer

 


Schmidt ZeevisSchmidt Zeevis Rotterdam ontvangt Visserijschool Stellendam

Donderdagochtend 29 mei 2008 betraden Henk Redert (Locatiemanager Visserijschool Stellendam) en zijn 20 leerlingen het pand van Schmidt Zeevis aan de Vasteland 60 in Rotterdam.

Schmidt Zeevis had de toekomstige vissermannen uitgenodigd voor een rondleiding. Het is voor het eerst dat de Visserijschool Stellendam een bezoek brengt aan een vishandelaar als Schmidt Zeevis.

Het is goed dat de vissermannen weten wat er met hun vis gebeurt nadat het op de afslag verkocht is.
Met alle veranderingen gaande in de visserijsector ( denk aan de sanering van vele vissersschepen, de hoge olieprijzen, het uitproberen van nieuwe vistechnieken) is het belangrijk dat er meer betrokkenheid en bekendheid is tussen de vishandelaren en vissers. Lees meer


Schmidt ZeevisSquidjiggen: vissen op pijlinktvis in de Noordzee

Een primeur in Nederland; de eerste squidjigger. De SL 9, een Flyshooter en is tevens uitgerust met een zogenaamd geautomatiseerd jigmachine. Flyshooten is een visserij welke overdag beoefend moet worden omdat de vis de zegentouwen moet zien, terwijl het jiggen in de nacht gebeurt. Lees meer


Schmidt ZeevisMaatschappelijke discussie

Natuurbelangenorganisaties Wereld Natuur Fonds en Stichting de Noordzee hebben de Noordzeeschol in hun Viswijzer in de rode kolom geplaatst. De boodschap is ‘nu liever niet eten’, want de vangst is te belastend voor natuur en milieu. Lees meer


Schmidt Zeevis - FlyshootenDuurzame manier van vissen: Flyshooten

Flyshooten, snurren en snorren…is visserstaal. De taal die we u ook gaan leren spreken. Flyshooten is een vorm van kustvisserij. Schol en schar behoren evenals poon en mul tot de doelsoort waarop gevist wordt. Oorspronkelijk wordt flyshooten voornamelijk door Schotse en Deense vissers beoefend maar steeds meer Nederlandse vissers stappen over op deze verantwoorde manier van vissen. Lees meer


Schmidt Zeevis - ViskalenderViskalender

Schmidt Zeevis Rotterdam maakt chef-koks middels de viskalender op deze website, bewust van duurzaamheid. Het doel van Schmidt Zeevis Rotterdam is om de koks te bewegen tot het op de kaart zetten van vis die seizoensafhankelijk is.

Vis in de kuitzieke periode wordt daarmee vermeden op de menukaarten in de Nederlandse restaurants. De vis kan zich dan in alle rust voortplanten. Uiteraard beseft Schmidt Zeevis Rotterdam zich wanneer ze seizoensgebonden vis inkopen en verkopen dit gevolgen heeft in de keten bij de aanvoersector.

Ook de aanvoersector moet de kans krijgen zich te kunnen herstructureren. Schmidt Zeevis weet dat met alle veranderingen gaande in de gehele sector dat verduurzaming niet op de een of andere dag mogelijk is. Individuele en collectieve ideeën en uitvoeringen van vissers, afslag en handel zijn de eerste stappen op weg naar een duurzame gezonde vissector.

Maak samen met Schmidt Zeevis Rotterdam van een individueel idee een collectieve stap naar een gezonde vissector. Probeer zoveel mogelijk vis op de kaart te zetten volgens de viskalender. Bekijk hier de viskalender.


Copyright ©, Schmidt Zeevis Rotterdam B.V.