Kokkels

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Vangstmethode: Handgebeugeld, sleepnet
Kokkels worden ook wel hartschelpen genoemd, vanwege hun hartvormige contour. Sommige kokkelsoorten hebben een vingervormige voet, waarmee ze bij gevaar wel 50 centimeter ver kunnen springen en zich kunnen ingraven in het zand. Verse kokkels zijn geschikt om te stomen of naturel te eten.